04 kwietnia 2019
Sztuczna inteligencja (AI - Artificial Intelligence) coraz powszechniej wkracza do medycyny. Według badań PwC 55 proc. pacjentów jest gotowych na
04 kwietnia 2019
Z gospodarczego punktu widzenia Bliski Wschód jest dla Polski bardzo ważny i jego znaczenie powinno zostać dostrzeżone w kontekście ogromnych
04 kwietnia 2019
Zbyt rygorystyczne normy pola magnetycznego, konieczność uporządkowania zakresu częstotliwości, żeby móc je alokować do 5G, oraz przygotowanie polskich przedsiębiorstw do
19 grudnia 2018
Inteligentne postanowienia na Nowy rok Już wkrótce koniec 2018 roku, a wraz z nim czas refleksji, wniosków, a także poważnych

AKTUALNOŚCI

WYSZUKIWANIE

Wybieraj kontrachentów spośród 5 mln firm, 60 kryterów, 19 języków

WIDOCZNOŚĆ

Prezentacja Twojej firmy w największej na Świecie wyszukiwarce B2B.

ZDOBYWAJ NOWE RYNKI

Najskuteczniejsze marketingowe narzędzie skoncentrowane na wybrane kraje

ZALETY KOMPASS

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO PODJĘCIA DECYZJI BIZNESOWYCH

ZWIĘKSZENIE WIDOCZNOŚCI FIRMY WŚRÓD TYSIĘCY PROFESJONALISTÓW

PRZYGOTOWANIE ROZPOZNANIA PAŃSTWA POTRZEB, BY UMOŻLIWIĆ PEŁNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU FIRMY

URUCHOMIENIE KAMPANII MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO JEDNYM KLIKNIĘCIEM

więcej...

więcej...

więcej...

więcej...

 

 

znajdź i zbadaj nowe rynki

zaprezentuj się na zagranicznych rynkach

wyszukaj kontrahentów

zapewnij dostęp do Big Data

w swojej firmie

zwiększ efektywność sprzedaży

ZDOBYWAJ NOWE RYNKI

 

 

 

 

 

 

 

światowa baza przetargów

 

 

Zgadzam się

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/
kontaktowym jest KOMPASS POLAND SP. Z O.O., zwany dalej: „Administratorem”. Możesz
skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Ul. Wita Stwosza 48, 02-661 Warszawa lub
RODO@kompass.com.pl, a także telefonując pod numer: 22 255 92 70.

 

2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust.
1 lit. b) RODO),
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową / świadczonymi
usługami– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• wysyłania newslettera o promocjach i produktach oferowanych przez Administratora, o ile
wyrazisz na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i
realizacja Umowy będą niemożliwe.

 

3. Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji
umowy oraz prawnie uzasadnionych interesów Spółki, chyba, że skorzystasz wcześniej z
przysługującego prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych. Twoje dane
przechowywane będą nie krócej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń w stosunku
do Administratora i jemu przysługujących lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących umowy. Ewentualne dane podane w celu wysyłania newslettera o
produktach i usługach oferowanych przez Administratora będą przetwarzane do momentu wycofania
przez Ciebie zgody, możesz tego dokonać w każdej chwili.

 

4. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe,
system rejestracji zwrotów i reklamacji , operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

 

5. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Żądanie możesz
skierować na adres e- mail: RODO@kompass.com.pl, telefonicznie 22 255 92 70 lub pisemnie na
adres firmy.

 

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie
naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Szczegółowe informacje dotyczące polityki ochrony danych osobowych znajdziesz tutaj: https://kompass.com.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych

Copyright 2018 Kompass sp. z o.o.

Created in WebWave CMS

NASZA OFERTA

ul. Wita Stwosza 48

Warszawa

+48 (22) 255 92 70

info@kompass.com.pl

KONTAKT